اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای

اپراتور درب: اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای مجموعه ای از دستگاه های محرکه و کنترل کننده هاست که درب را باز میکند و شامل موتور دنده و کنترل درب میباشد.

محافظ سوییچ: درب را به راحتی باز و بسته میکند.

سنسور فعال سازی: سنسورهای فعال سازی برای فعال کردن دهانه ها و بسته شدن درب ها با ارسال سیگنال به اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای استفاده می شود.‌ر فعال سازی باید براساس نوع استفاده و محدوده انتخاب شود.

سنسور ایمنی: سنسورهای ایمنی مانند سنسورهای پرتو، افراد یا اشیاء را در مسیر درب شناسایی می کنند، جایی که از طریق سنسورهای فعال 

پانل(صفحه)درب کشویی: اغلب از موادی مانند شیشه ی خرد شده،الومینیوم و فولاد زنگ زده استفاده میشود.

پانل درب ثابت: پانل درب غیر کشویی.

قفل: قفل برای درب

درباره ی سنسور(حسگر) درب اتوماتیک شیشه ای:
درب های اتوماتیک شیشه ای با دو نوع سنسور مجهز میشوند، سنسور فعال سازی و سنسور پشتیبانی.سی فعال سازی میتوان به سنسور مادون قرمز و سوئیچ های فعال اشاره کرد. سنسور فعال سازی باید مطابق با کاربردها و محیط انتخاب شود